ΟΤΑ

Αυτές είναι κινήσεις που φέρνουν ανάπτυξη: Σε ιδιώτες θα μπορούν οι δήμοι να αναθέτουν -εκτός από την αποκομιδή των σκουπιδιών- τα έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού