Παιδεία

Ένταξη βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου, προϋπολογισμού 1,62 εκατ. €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Σελίδες