Παιδεία

Η Μοίρα παιδί μου !

Η Υπατία καταπιάνεται με τη Μοίρα... Και μας εξηγεί ότι μπορεί μεν να ισχύει "Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον…" αλλά και μια αλυσίδα επιλογών άλλων απ’ αυτές που ελήφθησαν από μια σειρά ανθρώπων και...

Σελίδες