Πανελλαδικές

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων (σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου ή το αργότερα τη Δευτέρα 30 Αυγούστου) που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις - Οι επιτυχόντες θα λάβουν με sms την ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισήχθησαν

Σελίδες