Παράδοση

Τα Χριστούγεννα του 1834, ο Δαμαριωνίτης, Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος (Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στην Αθήνα) στολίζει για πρώτη φορά στην Αθήνα δέντρο και η φάρσα στον στρατηγό Μακρυγιάννη