Παράξενα

Από το καλό στο καλύτερο για το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής που θέλει σώνει και καλά ...χαρτούρα να υπάρχει.. Οι πλοίαρχοι λοιπόν αναλαμβάνουν από σήμερα να δίνουν τις βεβαιώσεις αποβίβασεις όπως ενημερώνει η Attica Group

Σελίδες