Παράξενα

Πράσινη κηδεία μέσω φυσικής οργανικής μείωσης - Η διαδικασία λιπασματοποίησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση του νεκρού σώματος σε ένα κλειστό κουτί με ροκανίδια, άλφα-άλφα και άχυρα - Ενα μήνα αργότερα, τα υπολείμματα παραδίδονται στους συγγενείς για να τα σκορπίσουν σε φυτά ή σε κάποιο δένδρο.

Σελίδες