Πάτμος

Στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης – Νότιο Αιγαίο 2019, στην Πάτμο ταξίδεψε, η δράση “Aegean mamas know best” & “Aegean Gardeners” – Τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία της Πάτμου κέρδισαν τις εντυπώσεις

Σελίδες