Περιβάλλον

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρεί σε κινήσεις / δράσεις με στόχο την αναβάθμιση της πολιτικής για το περιβάλλον και τον άνθρωπο με τη σύσταση επιτροπών που θα αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνικής μέριμνας - Τι γινεται με τις άγονες γραμμές

Σελίδες