Περιβάλλον

Οι κινήσεις που έγιναν από το Δήμο Κέας μετά την πρόσφατη αποκόλληση και την κατακρήμνιση τμήματος βράχου στη θέση Χρυσοσπηλιώτισσα, στην Ιουλίδα - Τι ζητάει από τους αρμόδιους φορείς

Σελίδες