Περιβάλλον

Γιατί αλήθεια τόση κακία για τα θαλάσσια ερπετά ?

Το κυνήγι της χελώας καλά κρατεί στα νερά της Νάξου φθάσαμε αισίως τις δέκα (10) αλλά υπάρχουν και καλά νέα... Υπομονή και ίσως να δούμε και μικρά χελωνάκια να βλέπουν το φως του ... ήλιου...

Σελίδες