Περιβάλλον

Πάνερμος

Νάξος: Μία βόλτα στα χιόνια, έφτασε έως και την παραλία του Πάνερμου

Μοναδικές εικόνες από την ορεινή Νάξο... Από τον Κινίδαρο έως την Απείρανθο και από την Κωμιακή έως τον Πάνερμο... Χιόνι παντού αλλά και άμεση αντίδραση από τον Δήμο Νάξου και το Επαρχείο Νάξου

Σελίδες