+πλευση

Για την ομάδα της +πλεύσης που πραγματοποιεί τον Διάπλου του Απόλλωνα, η 2η ημέρα τους βρήκε στην Σίκινο.... Θερμή υποδοχή, συνέχεια των εξετάσεων, πργματοποίηση μίνι χειρουργικής επέμβασης από στήθος ασθενή και βέβαια πολλές δράσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά