Πολιτική

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας» (συνολικού προϋπολογισμού 1.436.000 ευρώ)

Σελίδες