Πολιτική

Πρωτοβουλίες των κατοίκων και του Δήμου Λειψών με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων - Ποιο είναι το αποτέλεσμα και ο ρόλος του "Παναγιά Σκιαδενή"

Σελίδες