Πολιτική

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, με τη Διοίκηση της εταιρίας Dr. Button για τη μετάβαση της συνεργασίας στην επόμενη φάση - Γ. Χατζημάρκος: «Πιστοί στη δέσμευσή μας, επεξεργαζόμαστε τη συμφωνία που θα συνεχίσει να φέρνει την Τηλεϊατρική στο σπίτι κάθε νησιώτη, με πόρους της Περιφέρειας»

Σελίδες