Πολιτισμός

Κιβωτιόσχημος γυναικείος τάφος βρέθηκε ασύλητος στην Επισκοπή Σικίνου - Είχε τοποθετηθεί σε τυφλό σημείο των υπογείων του μνημείου ώστε να διαφύγει της σύλησης και των τυμβωρύχων - Πλούσια τα κτερίσματα

Σελίδες