Πολιτισμός Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δύο εκατομμύρια ευρώ από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», σε δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των νησιών