Πολιτκή

Επιμελητήριο Κυκλάδων και προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) - Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.