Ρόδος

Με τροπολογία οι δήμοι θα έχουν χρονικό περιθώριο από τις 10 Δεκεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου 2023 να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και δεν θα γίνουν αναδρομικές διορθώσεις. Ποιους δήμους αφορά στο Νότιο Αιγαίο

Σελίδες