Σέριφος

Μικρές δράσεις από το Δήμο Σερίφου που έχουν ως στόχο όχι μόνο τη προβολή του νησιού των Δυτικών Κυκλάδων εκτός Ελλάδας αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Σελίδες