Σίφνος

Με το ποσό των 810.000,00 Ευρώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοπρατεί το έργο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σίφνου" και ο σχετικός διαγωνισμός κλείνει στις 19 Μαρτίου - Καταληκτική ημερομηνία για τις υποβολή αιτήσεων η 12η Μαρτίου

Σελίδες