Σίκινος

Το ποσό των 880.000 ευρώ διατίθεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» για την υλοποίηση του έργου «Στερέωση-αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου».

Σελίδες