Σίκινος. Αρχαιολογία

Απίστευτο: το 1837 ιδρύεται το τμήμα Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Γερμανός καθηγητής Ludwig Ross που αναλαμβάνει την έδρα ξεκινάει το πρώτο μάθημα με τα μνημεία της …Σικίνου και δη τον ναό της Επισκοπής – Κακώς …συμπέθερος χαρακτηρίζεται ο Ross από την εφημερίδα «Αιών»