Κοινωνία

Η Νάξος κραυγάζει πλέον … Υποδομές Ρε

Ας σταματήσουμε να κοιτάζουμε το δέντρο και ας δούμε το δάσος... Και κυρίως την επόμενη ημέρα... Να τραβήξουμε μία γραμμή και ας δούμε πως θα βελτιώσουμε πρώτα εμείς την ποιότητα ζωής μας

Σελίδες