Κοινωνία

Καλά τα δάκρυα... ας μιλήσουμε και λίγο πιο ρεαλιστικά

Τα δάκρυα είναι όμορφα... Καθαρίζουν την ψυχή... Δείχνουν θάρρος και δύναμη... Ομως, για να πας μπροστά χρειάζεται να έχεις καθαρίσει από το παρελθόν και να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος...

Σελίδες