Σύρος

Η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση και δεύτερου Τμήματος στην Σύρο, με αντικείμενο νέων τεχνολογιών και συστημάτων, αποτελεί γεγονός.

Σελίδες