Θέατρο

Η διάλυση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Νάξου, πληρώνεται σήμερα με την αποτυχία στην διοργάνωση της Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου.

Σελίδες