Τραγαία

Πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του Λυκείου Τραγαίας Νάξου με τη παρουσία 35 μαθητών - Μόνο οι μαθητές της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών θα ακολουθήσουν την εκ περιτροπής παρουσία καθότι χωρίστηκαν σε δύο υποτμήματα

Σελίδες