Τρέξιμο

Andros Trail Race (28 – 29 Σεπτεμβρίου) και για πρώτη φορά έχουμε στήριξη με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και ανοικτό κάλεσμα ενημέρωσης όσον αφορά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών