Βόρειο Αιγαίο

To 65% των ερωτώμενων στην έρευνα (σε δείγμα 1.203 ατόμων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τις 11-13 Φεβρουαρίου) ανέφερε ότι οι πρόσφυγες - μετανάστες αποτελούν απειλή για τη χώρα μας - Το 90% απάντησε ότι οι αυξημένες ροές έχουν επηρεάσει αρνητικά το νησί τους και το 56% εκτιμά ότι κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση - Ποια η επόμενη κίνηση

Σελίδες