Υγεία

Ο Δήμος Μυκόνου χρηματοδότησε με περίπου 80.000 ευρώ το Κέντρο Υγείας του νησιού σε μία προσπάθεια να καλυφθούν ανάγκες και να υπάρχει εύρυθμη λειτουργεία καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς

Σελίδες