υποδομές

Προς υπογραφές το έργο αναβάθμισης του αεροδρομίου Πάρου – Στα έργα και νέος Πύργος Ελέγχου, συνολικός προύπολογισμός 46 εκατ. ευρώ ... έναρξη εργασιών αρχές του έτους...

Σελίδες