Ταξίδι

Για μία ακόμη χρονιά η πολιτιστική εταιρεία Νάξου «Νικάνδρη» αναλαμβάνει να μας γνωρίσει «γωνιές» της Νάξου. Ραντεβού στις 2 Αυγούστου στο Σαγκρί με επίσκεψη σε ιστορικούς ναούς και χώρους

Σελίδες