Τεχνολογία

Στη Χάλκη ίδρυσαν μία ενεργειακή κοινότητα, την οποία ονόμασαν «ChalkiON» - . Κάτοικοι και τοπικοί φορείς έγιναν ενεργοί συμμέτοχοι στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας και απολαμβάνουν πλέον τον λεγόμενο «εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό».

Σελίδες