Δύναμη Δημιουργίας

Ανοιχτή επιστολή από τη Δημοτική Παράταξη "Δύναμη Δημιουργίας" με θέματα "Ορισμός κατά τόπο αντιδημάρχου Σχοινούσας και Εκλογή προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την δημοτική περίοδο 2019 - 2023" - Γιατί θεωρεί ότι η επιλογή Πολυκρέτη ως αντιδήμαρχος Σχοινούσας δεν είναι σύννομη και γιατί στηρίζει την Παρασκευή Μαργαρίτη για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων