Γλυπτά Παρθενώνα

Πιστά αντίγραφα των Μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο φιλοδοξεί να κατασκευάσει το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας της Οξφόρδης μέσω της τρισδιάστατης τεχνολογίας