ΜΜΕ

Για τον Αύγουστο του 2021 υπάρχει ενδιαφέρον από τις χώρες σε σχέση με τον προηγούμενο έτος χωρις να ξεπερνούν οι όγκοι αναζητήσεων αυτούς του Ιουλίου με το Ηνωμένο Βασίλειο να μην έχει εμφανίσει σημαντικές μεταβολές από τον Μάιο του 2021 - Τι δείχνει έως τώρα η ανάλυση από την Tourix Analytics (πίνακες)

Σελίδες