Τουρισμός

Η κυβέρνηση έτσι προωθεί προς ψήφιση νέο νόμο από τον οποίο σαφέστατα εξαιρούνται, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, οι τουριστικές επιχειρήσεις, τροποποιώντας το νόμο, που ισχύει μέχρι σήμερα

Σελίδες