Τουρισμός

Ομόρφωνα εγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019 του Δήμου Μήλου - Ποιες διαπιστώσεις έγιναν, τι περιλαμβάνει και τι αναφέρει ο Δήμαρχος Μήλου κος Δαμουλάκης

Σελίδες