4η Δεκεμβρίου 2017: η ημέρα που κατεδαφίστηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου