Δονούσα... Θεοφάνεια 2022 και ο Δημήτρης πιάνει τον Σταυρό