Ελλάδα: Οι άνθρωποι της Εστίασης δεν ζήτησαν ελεημοσύνη... καθαρούς όρους εργασίας και μόνο