Ελλάδα: "Οι τρεις ευχές του Μιχάλη" και ένα μάθημα ζωής