Κρήτη - "Καλοκαίρι στο Νότο": Μελιτζάνα από αλάνα ...