Κυκλάδες - Πάρος: Η Μήδεια σε όλη την μεγαλοπρέπειά της