Μεγάλη Παρασκευή στη Νάξο... Η συνάντηση των τριών επιτάφιων της πόλης Νάξου