Νάξος - Απείρανθος: Σκοποί και κοτσάκια ταξίδεψαν στο Ευρωκοινοβούλιο