Νάξος: διπλός Αγιασμός Υδάτων και η μάχη Ξαγοράρη - Βαλέτα για το Σταυρό