Νάξος - ΕΑΣ Νάξου: Εμπρακτη στήριξη των παραγωγών για το γάλα και τις ζωοτροφές